Retract Ne Demek? – Ne Demek ?✅

3 Tem

Retract ne anlama geliyor sorusu birçok kişinin karşılaştığı ve anlamını merak ettiği bir konudur. Retract kelimesi İngilizcede “geri çekmek” veya “geri almak” anlamına gelir. Özellikle hukuki veya bilimsel metinlerde sıkça kullanılan bir terimdir. Bir makale veya beyan metninde yapılan bir açıklama geri çekildiğinde, retract yapılmış olur. Bu durum genellikle yanlış veya hatalı verileri düzeltme amacıyla gerçekleşir. Retract terimi bir kaynağın güvenilirliğini ve doğruluğunu artırmak için önemlidir. Bu nedenle bir açıklamayı geri çekme sorumluluğu makaleden veya açıklamadan geri adım atmayı gerektirir. Retract kelimesi bir şeyi geri çekmek veya iptal etmek anlamına gelen bir fiildir. Bu kelime birçok farklı bağlamda kullanılabilir ve genellikle yanlış bir açıklamayı düzeltmek veya önceki bir açıklamayı geri çekmek için kullanılır. Retract kelimesi genellikle bir yanlış anlaşılmayı veya hatalı bir açıklamayı ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu durumda bir kişi veya kuruluş söylediklerinde hata yaptığını kabul eder ve daha önce yapılmış bir açıklamayı geri çeker veya iptal eder. Bu geri çekme eylemi hata fark edildiğinde veya daha doğru bir bilgi ortaya çıktığında gerçekleşebilir. Örneğin, bir bilim insanının yanlış bir bulgu hakkında bir araştırma makalesinde yayınladığı bilgiyi geri çekmesi gerektiğini varsayalım. Bu durumda, bilim insanı yanlışlıkla bir sonuca ulaşmış olabilir ve daha sonra başka bir çalışma veya daha doğru bir analiz yapıldığında hatasını fark etmiş olabilir. Bu durumda, bilim insanı önceki yayınını geri çekebilir veya bir düzeltme yayınlayabilir. Geri çekme kelimesi ayrıca bir ifadenin resmi geri çekilmesini ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, bir gazete veya dergi bir haber hikayesini veya makaleyi geri çekebilir ve okuyucularına buna göre bir düzeltme sağlayabilir. Geri çekme, genellikle yayınlandıktan sonra yanlış veya yanıltıcı bilginin ortaya çıktığı durumlarda kullanılır. Sonuç olarak, geri çekme kelimesi bir ifadenin geri çekilmesini veya iptalini ifade eder. Bu kelime bir hata yapıldığında veya yanlış bir ifade yapıldığında kullanılır. Geri çekme, daha doğru ve güncel bilgilerin sunulmasında çok önemli bir rol oynar ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Retract kelimesinin kökeni – Retract kelimesi nereden geliyor?

Retract kelimesi Latince “retractare” kökünden türemiştir. Bu kelimenin asıl anlamı bir şeyi geri çekmek veya geri almaktır. Retract aynı zamanda bir ifadeyi, düşünceyi veya fikri geri almak veya iptal etmek anlamında da kullanılabilir. Retract kelimesi genellikle bilimsel makalelerde veya akademik metinlerde kullanılan bir terimdir. Bir araştırmacı veya yazar, daha önce yaptığı bir ifadeyi veya önermeyi yanlış veya hatalı olduğunu düşünerek geri çekebilir. Bu durumda bir geri çekme veya geri çekme işlemi gerçekleştirilir. Retract kelimesinin kullanımı akademik veya bilimsel alanlarla sınırlı değildir. Günlük hayatta da kullanılabilir. Örneğin bir kişi daha önce yaptığı bir ifadeyi veya sözü geri alarak gerçeği fark edebilir veya hata yaptığını kabul edebilir. Bu durumda “Geri çektiğim kelimelerde yanlış olduğumu kabul ediyorum” gibi bir ifade kullanılabilir. Retract kelimesinin kökeni Latince “re-” öneki ile “tractare” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. “Re-” öneki geri veya tekrar anlamına gelirken, “tractare” kelimesi çekmek, çekmek veya tedavi etmek anlamına gelir. “Geri çekmek” veya “geri almak” anlamına gelen Retract kelimesi bu iki kelimenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Retract kelimesi Latince “retractare” kökünden türemiştir. Retract kelimesi bir şeyi geri çekmek veya geri almak anlamına gelir. Ayrıca bir ifadeyi, düşünceyi veya fikri geri almak veya iptal etmek anlamında da kullanılabilir. Retract kelimesi genellikle akademik metinlerde ve bilimsel makalelerde kullanılır. Günlük hayatta da kullanılabilir ve bir kişi daha önce yaptığı bir ifadeyi geri alarak hatalı olduğunu kabul edebilir. Retract kelimesinin kökeni Latince “re-” öneki ile “tractare” kelimesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

İnşaat sektöründe Retract ne anlama geliyor?

Geri çekme, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bu terim farklı alanlarda farklı şekillerde kullanılabilir, ancak genellikle bir projenin geri çekilmesi veya iptali anlamına gelir. Örneğin, bir inşaat projesi başlatıldıktan sonra, bazı durumlarda proje sahipleri veya yükleniciler projenin tamamlanamadığını veya sonuçların beklentileri karşılamadığını görebilir. Bu durumda, projenin geri çekilmesi gerekebilir. Geri çekme terimi, projenin planlanan takviminde veya bütçesinde sorunlar olduğunda da kullanılabilir. Örneğin, bir inşaat projesi, maliyetlerin beklenenden yüksek olması veya yeterli zaman olmaması nedeniyle geri çekilebilir. Bu durumda, ilgili tarafların projeyi durdurmaları ve planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir. Bir projenin, sözleşmelerdeki veya belgelerdeki hatalar veya eksiklikler nedeniyle de geri çekilmesi gerekebilir. Örneğin, bir inşaat projesi yanlış hesaplamalar veya izin gereksinimlerinin anlaşılmaması temelinde tasarlanmışsa, projenin geri çekilmesi gerekebilir. İnşaat sektöründe geri çekme teriminin yaygın bir örneği, bir ihale süreciyle ilgilidir. Bir proje verilirse ve sözleşme şartları belirtilen zaman dilimi içinde karşılanmazsa, projenin geri çekilmesi gerekebilir. Bu durumda, teklif sahibi başka bir yüklenici ile anlaşma yapabilir veya projeyi yeniden değerlendirebilir. Sonuç olarak, “geri çekme” terimi inşaat sektöründe bir projenin geri çekilmesi veya iptali için kullanılır. Bir proje, planlanan zaman çizelgesi veya bütçeyle ilgili sorunlar, hatalar veya eksiklikler veya ihale sürecindeki anlaşmazlıklar nedeniyle geri çekilmek zorunda kalabilir. Bu durumda, ilgili taraflar projeyi durdurur, planlarını gözden geçirir ve gerekli düzeltmeleri yapar. Geri Çekme Teriminin Kullanımı ve Anlamı İnşaat sektöründe geri çekme terimi genellikle bir projenin geri çekilmesini veya iptalini ifade eder. Bir proje, planlanan zaman çizelgesi veya bütçeyle ilgili sorunlar olduğunda geri çekilmesi gerekebilir. Bir proje ayrıca sözleşme veya belge hataları veya eksiklikleri nedeniyle geri çekilmesi gerekebilir. Geri çekme terimi, ihale sürecindeki anlaşmazlıklarla da ilişkilendirilebilir. İnşaat sektöründe, uygun düzeltmeler yapılana kadar bir proje geri çekilir ve yeniden değerlendirilir.

Retract hukukta nasıl kullanılır?

Retract terimi hukuk alanında sıklıkla kullanılan ve önemli bir anlamı olan bir kavramdır. Hukuk literatüründe “geri çekmek” veya “iptal etmek” anlamına gelir. Bu terim bir sözleşmeyi veya beyanı geri çekmek veya geçersiz kılmak için kullanılır. Retract, yasal bir madde veya beyanın gerçekliğini veya geçerliliğini reddetmeyi ifade eder. Bir kişi veya kurum daha önce yapılmış bir anlaşmayı veya beyanı geçersiz kılmayı talep edebilir. Retract, bu talebin yasal olarak kabul edilmesini sağlar. Bu terim genellikle doğru olmayan, yanıltıcı veya yanlış bilgi içeren bir beyanı düzeltmek veya iptal etmek için kullanılır. Retract, hukuk sisteminde adaleti sağlamak için önemli bir araçtır, böylece insanlar yanlış bir beyan veya sözleşme sonucu haksız bir duruma düşmezler. Örneğin, bir kişi bir sözleşmedeki bir hükmü yanlışlıkla kabul etmiş olabilir veya bir belgedeki yanlış bilgi sonucu zarar görmüş olabilir. Bu durumlarda, bir kişi veya kurum gerçek durumu ortaya koyarak retract talep edebilir. Retract böylece hata veya adaletsizlik durumlarında düzeltici bir rol oynar. Geri çekme, hukuk sistemimizin temel bir ilkesi olan adaletin sağlanmasına yardımcı olur. İnsanlar bu hükümleri, yanlış beyanlar veya anlaşmalar sonucu mağdur olmaktan kaçınmak için kullanabilirler. Yanlış veya yanıltıcı bilgi içeren bir makale veya belge, geri çekme talebiyle ortadan kaldırılabilir ve gerçek durum açıklığa kavuşturulabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Geri Çekme sayfasını ziyaret edin. Bu yazıda, geri çekme teriminin hukukta nasıl kullanıldığını ve hukuki anlamını ele aldık. Geri çekme, yanlış beyanları veya anlaşmaları düzeltmek için önemli bir araçtır ve hukuk sistemimizde adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Hukuki süreçlerde geri çekme talebinin nasıl yapılacağı ve bunun hangi sonuçları getireceği hakkında ayrıntılı bilgileri ilgili kaynaklardan takip edebilirsiniz.

“Retract” kelimesi ile örnek cümleler – “Retract” kelimesi ile örnek cümleler.

Geri çekmek Kelime Türkçede “geri çekmek”, “geri almak” veya “iptal etmek” anlamına gelir. Bu kelime bir durumu düzeltmek veya bir ifadeyi geri çekmek için kullanılır. Burada geri çekmek Kelimenin kullanıldığı örnek cümleler: 1. Öğrenci raporunun yanlış olduğunu anladığında, açıklamasını yaptı. geri çekmek öğretmene başvurdu.
2. Gazete, asılsız haber yayınladığını kabul ederek yazısını geri çekti. iptal etmek zorunda.
3. Şirket, reklamın yanlış bilgi içerdiğini fark ettiğinde hemen bir açıklama yaptı. çekilmiş.
4. Politikacı geçmişteki hatalarını kabul ederek özür diler. geri aldığın şey duyuruldu.
5. Hastanın sağlık durumu kötüleştiğinde, doktor tedaviye devam etmenin en iyi seçenek olduğuna karar verir. Belirtti.
6. Projenin çevresel etkiler nedeniyle geri çekmek gerekli olduğuna karar verdik.
7. Taraflar arasındaki sözleşmenin şartlarının değiştiği göz önüne alındığında, geri vermek İstediğimiz.
8. Yanlış bir öneri sunulduktan sonra yönetim onayı alınır. geri aldım ve daha iyi bir plan üzerinde çalışmaya karar verdim.
9. Eksik bilgi nedeniyle verilen karar geri çekmek Daha fazla araştırma yapmaya karar vermemiz gerekiyordu.
10. İnsanlar yanlış önyargılara dayalı ifadeler kullanmaya çok yatkındırlar. geri vermek Yapmak zorundaydılar. Bu örnek cümlelerde, “geri çekmek” kelimesi durumların, ifadelerin veya kararların geri çekilmesini ifade etmek için kullanılır. İçeriği vurgulamak için, özellikle önemli olduğu yerlerde etkili bir şekilde İletişimde netliği sağlamak ve düzeltmeler yapabilmek için bu kelimeyi doğru kullanmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Retract ne anlama geliyor? Retract kelimesi Türkçe’de “geri çekmek” anlamına gelir. Bir şeyi geri çekmek veya geri almak için kullanılır. 2. Retract nasıl kullanılır? Retract, bir şeyi geri çekmek veya geri almak için kullanılır. Örneğin, bir teklifi veya bir beyanı geri çekmek için kullanılabilir. 3. Retract hangi durumlarda kullanılır? Retract, bir söz, teklif veya beyanın geri alınması gerektiğinde kullanılır. Retract terimi, yanlış veya hatalı bilgi verildiğinde veya değiştirildiğinde de kullanılabilir. 4. Retract ve revoke arasındaki fark nedir? Retract ve revoke terimleri benzer anlamlara sahiptir, ancak kullanıldıkları bağlamlar farklıdır. Retract daha çok bir ifadeyi geri çekmek için kullanılırken, revoke bir yetkiyi, izni veya ayrıcalığı geri almak için kullanılır. 5. Retract neden önemlidir? Retract, yanlış veya yanlış beyanları düzeltmek ve geri çekmek için önemlidir. Yanlış bilgileri veya teklifleri geri çekmek, doğru bilgi ve açıklamalar sağlamak ve güvenilirliği artırmak için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular